Miljö- & Kvalitetspolicy

Hållbarhet & kvalitetstyr arbetet

Hållbarhetspolicy

Bellevue Solskydd har som hållbarhetspolicy att långsiktigt arbeta med material och installationsteknik som är så skonsam för den inre och yttre miljön som möjligt. Bellevue Solskydds policy är till för att främja vår kvalitetsutveckling och att, i allt, vara ett hållbarhetsmedvetet företag.

Vårt bidrag:

 • Bevara naturen genom medvetna val av material* och installationsmetoder.
 • Hushålla med resurser samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning av material.

Vår strävan:

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring hållbarhetsfrågor hos våra anställda.
 • Tillgodose våra kunders krav på hållbara installationer samt följa tillämpbara miljölagar.
 • Påverka och ställa krav på leverantörer och samarbetspartner att verka för hållbara åtgärder.
 • Ständigt utvärdera och minimera utnyttjandet av våra naturresurser.

* Våra val av material till produktionen klarar kriterierna gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper.

 

Vår kvalitetspolicy

Bellevue Solskydd AB följer ett kvalitetssystem, där alla processer, rutiner och instruktioner finns beskriva. Systemet är utvecklat tillsammans med C2 Management.

 • Vårt kvalitetsarbete innebär att ständigt arbeta för att i allt utföra våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar.
 • Våra kunder ska med förtroende kunna anlita oss utan att tvivla på vår kompetens.
 • Vi ska genom vårt agerande skapa långvariga kontakter där våra kunder kan vara säkra på att vårt företag och våra tjänster ständigt utvecklas och förbättras.
 • Våra strävanden gäller anställda, leverantörer och underentreprenörer.

Till vår hjälp att uppfylla ovanstående åtaganden har vi en engagerad ledning som tillsammans med våra ledningssystem styr organisationen och hjälper oss att fortsätta som ett konkurrenskraftigt företag inom solskyddsbranschen.

Arbetsmiljöpolicy

 • Varje medarbetare i Bellevue Solskydd AB ska känna trygghet i att arbetsmiljöarbetet inom företaget är av absolut högsta kvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön, såväl i det dagliga arbetet som i planeringen inför långsiktiga projekt.
 • Vi arbetar för att förhindra och förebygga arbetsolyckor och ohälsa genom att analysera och förebygga risker samt genom att följa gällande lagar och andra krav.

Ytterst ansvarig för Miljö- och kvalitetspolicyn är bolagets vd.