BELLEVUE SOLSKYDD +46 (0) 40 181100 | INFO@BELLEVUESOLSKYDD.SE
Mån - Fre: 08.00-16.30 

Miljö- & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Bellevue Solskydd AB har som miljöpolicy att långsiktigt arbeta med material och installationsteknik, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.

Vi skall bidra till

  • att bevara naturen genom ett medvetet val av material* och installationsmetoder.
  • ett hushållande av resurser samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning av material.

Detta innebär att vi ska sträva efter att:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda.
  • tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer samt följa tillämpbara miljölagar.
  • påverka och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners att verka för miljöförbättrande åtgärder.
  • ständigt förbättra utnyttjandet av våra naturresurser.

Bellevue Solskydd AB’s miljöpolicy är till för att främja vår kvalitetsutveckling och stärka vår image som miljömedvetet företag.

* Våra val av material till produktionen klarar kriterierna gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ska utföra våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar på våra produkter.

Våra kunder ska med förtroende kunna anlita oss utan att tvivla på vår kompetens.

Vi ska genom vårt agerande skapa långvariga kontakter där våra kunder kan vara säkra på att vårt företag och våra tjänster ständigt utvecklas och förbättras.

Våra strävanden gäller alla anställda, våra leverantörer och våra underentreprenörer.

Till vår hjälp att uppfylla ovanstående åtaganden har vi en engagerad ledning som tillsammans med våra ledningssystem styr vår organisation och hjälper oss att fortsätta som ett konkurrenskraftigt företag inom solskyddsbranschen.

Bellevue Solskydd AB följer ett kvalitetssystem, där alla processer, rutiner och instruktioner finns beskriva. Systemet är utvecklat tillsammans med C2 Management.

Arbetsmiljö:

Medarbetarna hos Bellevue Solskydd AB ska känna en trygghet i att arbetsmiljöarbetet inom företaget är av absolut högsta kvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön såväl i det dagliga arbetet som i planeringen inför långsiktiga projekt.

Vi arbetar för att förhindra och förebygga arbetsolyckor och ohälsa genom att analysera och förebygga risker samt genom att följa gällande lagar och andra krav.

Ytterst ansvarig för Miljö- och kvalitetspolicyn är bolagets vd.