Omtyckt persiennfabrik i Malmö byter namn och ägare

Den anrika persiennfabriken i Malmö, Bellevue Persienne, har fått nya ägare. Bolagets grundare Evert Christoffersson säljer sitt livsverk med blandade känslor

Länk till de klassiska persiennerna från Malmö.

– Jag har drivit bolaget sedan 1982 och nu är det dags att göra något annat på heltid, säger den ännu pigge 86-åringen. Evert Christoffersson meddelar samtidigt att han inte på något sätt kommer att lämna köparna vind för våg efter försäljningen. Jag är så engagerad i mina produkter att jag kommer vara behjälplig både som bollplank och mentor för de nya ägarna, så att de får den bästa starten.

Bellevue Persienne blir Bellevue Solskydd

Tisdagen den 19:e april tog Bellevue Solskydd AB över ägandet av Evert Christofferssons AB’s persiennfabrik, en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med. De nya ägarna Markus Ström och Adam Berkström har en lång och gedigen erfarenhet av att driva bolag från liknande branscher. Det nya bolaget Bellevue Solskydd AB tar över personal, kunder, patent etc. inklusive allt inkråm från Evert Christoffersson AB. – Det känns tryggt att lämna över tillverkningen, förvaltandet och utvecklandet av företagets produkter till de nya ägarna, säger Evert Christoffersson. Jag har fullt förtroende för dem. De har samma driv och entusiasm för produkten som jag alltid har haft. Att företaget stannar i Malmö betyder mycket för mig genom att de anställda får vara kvar i verksamheten. – När vi fick förfrågan av Evert Christoffersson att ta över verksamheten i vintras gjorde vi en ordentlig studie av solskyddsbranschen. Vi insåg ganska snabbt att vi kan utveckla bolaget i en ny spännande riktning och samtidigt låta andan från Everts livsverk leva kvar, säger bolagets nye VD Adam Berkström. – Det är extremt viktigt för oss att vårt företag baserar sin grogrund i den genuina kvalitet som alltid har varit Bellevue Persiennes kännetecken, fortsätter Adam Berkström. Vi är också stolta över att kunna bedriva produktionen i Sverige där vi finner kompetensen och känslan för de behov som finns och är utmärkande för vår kundkrets. Det ger oss möjlighet att uppfylla kvalitets- säkringen av produkterna och ge våra kunder en mer personlig service. Som ett utav flera led i Bellevue Solskydds tillväxtstrategi är Daniel Schertell utsedd till ny försäljningschef för Privatsegmentet inom bolaget. Daniel har en mångårig erfarenhet från branschen och har den kunskap inom området som vi behöver, menar Berkström. – Jag känner mig väldigt inspirerad över att få tillträda tjänsten som försäljningschef på Privatsidan och Återförsäljare ledet hos Bellevue Solskydd. Företagets breda produktportfölj och tydliga tillväxtpotential är mycket starkt, säger Daniel Schertell. Heléne Kartell kommer, förutom att fortsätta att vara bolagets ansikte utåt, att få ett utökat ansvarsområde bl.a. gentemot våra återförsäljare. – Jag känner mig mycket sporrad över att jag har fått ett utökat ansvar i den nya organisationen. Dessutom skall det bli mycket spännande att ta emot både våra gamla och nya kunder när ombyggnationen är klar för vårt nya ”showroom” i Malmö. Avslutningsvis hälsar vi alla nya och gamla kunder välkommen till framtidens Solskyddsbolag. Vi kommer att ge er en personlig service med högsta kvalitet och leverans!